BTV

Neemt deel aan See-days Contactbeurs

BTV

BTV is de referentie voor technische controles in vele vakgebieden: elektriciteit, gas, LPG-houders, persluchtinstallaties, drukapparatuur, opslagtanks, liften, hef- & hijswerktuigen, milieucoördinatie, energie-audits, zoneringen, brandveiligheid, water, …

Daarnaast realiseert BTV Academy opleidingen in het kader van arbeidsveiligheid en aanverwante.
Meer info vindt u terug op www.btvacademy.be

BTV Audit verzorgt de certificatie van VGM-managementsystemen. Door de VCA certificatie wordt uw bedrijf en uw werknemers gestimuleerd om meer aandacht aan veiligheid te besteden en hierdoor daalt ook het aantal arbeidsongevallen. Meer info vindt u terug op www.btvaudit.be