VMx vzw

Neemt deel aan See-days Contactbeurs

VMx vzw

VMx vzw is de beroepsvereniging voor alle milieuprofessionals (interne en externe milieucoördinatoren, milieudeskundigen, MER-deskundigen, mobiliteitsdeskundigen, geluidsdeskundigen ...) en verenigt ruim 1.000 milieuprofessionals in Vlaanderen. VMx creëert een optimale professionele omkadering voor de milieuprofessional, zowel voor de individuele professional als voor de beroepsgroep in zijn geheel (professie). Centraal staan hierbij informatie- en kennisuitwisseling (o.m. door vorming), het behartigen van de belangen (in dialoog met de stakeholders), het vormen van een netwerk tussen de leden en de stakeholders en het bewaken van de integriteit van de professie.