Servaco nv

Neemt deel aan See-days Contactbeurs

Servaco nv

Milieu-onderzoek (Servaco nv)
• bemonstering / boringen
• afvalwater / grondwater
• bodem
• afvalstoffen
• luchtemissiemetingen
Bouwkundig onderzoek
Textielonderzoek
Onderzoek op levensmiddelen (Servaco Food Control nv)
Bemonstering en analyse van:
• voedingsmiddelen
• diervoeder
• drinkwater (o.a. legionella)
• …