Blogpost

Auditeren volgens ISO 50001: de kunst van energieverbetering

Ontdek de essentie van interne audits binnen ISO 50001 energiemanagementsystemen in een exclusieve Q&A met Dirk Van den Broecke, zaakvoerder van DVdB Consulting en consultant bij onze SEE-DAYS partner Amelior. Een expert in energie en duurzaamheid, Dirk onthult inzichten over auditrollen, vaardigheden en hun bijdrage aan verbetering van energieprestaties.

18 belangrijke vragen rond auditing, energiemanagement en ISO 50001. Dirk Van den Broecke deelt zijn waardevolle antwoorden en handige tips & tricks. Neem een kijkje in de wereld van energiebeheer en verbetering van bedrijfsprocessen en ontdek hoe ISO 50001 audits een cruciale rol spelen in het streven naar duurzaamheid en efficiëntie binnen organisaties.

 

Wat is de rol van een interne auditor binnen een ISO 50001 energiemanagementsysteem en waarom is deze rol belangrijk voor organisaties?
“Een interne auditor controleert de correcte toepassing van norm en werkt daarbij onafhankelijk, hij of zij maakt geen deel uit van het proces dat geauditeerd wordt. De belangrijkste bijdrage van de interne auditor is eigenlijk niet het controleren zelf maar het aanbrengen van kansen voor een verbetering van de werking van het managementsysteem.”

Welke specifieke vaardigheden en kwalificaties zijn essentieel voor iemand die als interne auditor voor ISO 50001 optreedt?
“Voor een interne auditor is het belangrijk een goed inzicht te hebben in de bedrijfsprocessen en het energieverbruik van de organisatie. Daarnaast is ook de kennis van de norm en van de principes van auditeren belangrijk, vaardigheden die je kan leren bij Amelior.”

Hoe worden interne auditprocessen binnen een organisatie in lijn gehouden met ISO 50001-vereisten en tegelijkertijd effectief en efficiënt gemaakt?
“Als interne auditor kun je steeds terugvallen op de normvereisten zelf, dat is in feite de standaard die je gebruikt om je audit uit te voeren. Het uitvoeren van effectieve en efficiënte audits is enkel mogelijk in een open sfeer. Voor een open sfeer is zowel de houding van de auditor(en) als die van de geauditeerde(n) belangrijk. In een open sfeer houdt de geauditeerde geen zaken achter en zegt de auditor duidelijk wat hij zal noteren in zijn auditverslag.”

Welke stappen neem je bij het voorbereiden van een interne audit voor een energiemanagementsysteem volgens ISO 50001?
“Bij de voorbereiding neem je enkele documenten door: de belangrijkste documenten zijn de energiebeoordeling die een beeld geeft van het energieverbruik en de verslagen van enkele recente interne en/of externe audits.”

Hoe evalueer je de effectiviteit van energieprestaties en -verbeteringen tijdens een interne audit volgens ISO 50001?
“Om de effectiviteit te evalueren wordt er altijd gekeken naar de energieprestatie-indicatoren. Deze indicatoren zijn een goede maat voor de gemaakte vooruitgang.”

Hoe ga je om met potentiële belangenconflicten of subjectiviteit tijdens interne audits voor ISO 50001?
“Voor mij is er tijdens een audit maar één ding belangrijk en dat is wat de norm voorschrijft. Indien de geauditeerde zaken wil verbergen, kan dat zeker lukken. Ik hoop dat de geauditeerde dan beseft dat hij zichzelf meer bedriegt dan mij.”

Wat zijn veelvoorkomende non-conformiteiten of tekortkomingen tijdens interne audits volgens ISO 50001 en hoe help je organisaties deze aan te pakken?
“Een veel voorkomende non-conformiteit is dat organisaties nalaten te onderzoeken en documenteren welke functies en personen een invloed kunnen hebben op het significant energiegebruik. Dit kan het best verholpen worden door de verantwoordelijkhedenmatrix op te stellen of uit te breiden.”

Welke best practices zou je aanbevelen aan organisaties die hun interne auditproces willen optimaliseren voor ISO 50001-normen?
“Dat is, om naast de interne auditoren, ook af en toe eens een audit te laten uitvoeren door een externe partner zoals Amelior. De mix van beide leidt doorgaans tot nieuwe inzichten en verbeterpunten.”

Waarom zijn interne audits belangrijk voor organisaties die ISO 50001 implementeren?
“Interne auditoren hebben dan wel een controlerende functie, maar werken toch vooral mee aan het continu verbeteren van de werking van het energiemanagementsysteem en de energieprestatie.”

Welke processen en elementen worden meestal onderworpen aan interne audits bij het beoordelen van ISO 50001-naleving?
“Eigenlijk alle processen van de onderneming. De processen die daarbij het belangrijkst zijn, zijn de opvolging van het energieverbruik en het uitvoeren van de actieplannen voor verbetering van de energieprestaties.”

Hoe zorgt een organisatie ervoor dat interne audits effectief zijn en aan ISO 50001-vereisten voldoen?
“Daarvoor zijn enkele zaken nodig zoals een goede auditplanning, een open klimaat in de organisatie en een degelijke voorbereiding van elke interne audit. Essentieel bij dat laatste is dat de auditor voldoende tijd kan vrij maken voor zijn voorbereiding.”

Welke uitdagingen kunnen zich voordoen tijdens het interne auditproces en hoe kunnen ze worden overwonnen?
“Het gebeurt dat de geauditeerden onder tijdsdruk staan, bijvoorbeeld omdat ze dringend een project moeten afwerken. In dat geval is het beter de audit uit te stellen tot op een rustiger moment.”

Hoe verschilt een interne audit van een externe audit met betrekking tot ISO 50001?
“Bij de uitvoering van de audit zelf is er eigenlijk geen verschil. Het verschil zit in de conclusie: bij een externe audit wordt er geoordeeld of de organisatie het certificaat krijgt of behoudt, bij een interne audit wordt enkel geoordeeld over de conformiteit van de geauditeerde processen.”

Welke rol speelt het auditteam bij het waarborgen van continue verbetering binnen het energiemanagementsysteem van een organisatie?
“Een zeer belangrijke rol. Het doel van de interne audit is controle van de werking tegenover de eisen van de norm en vooral het formuleren van voorstellen voor verbetering.”

Kan je voorbeelden geven van best practices die organisaties kunnen volgen om hun interne auditprogramma te verbeteren en te versterken?
“Een jaarlijkse bijsturing van het auditprogramma in functie van de resultaten van de uitgevoerde audits is aan te bevelen. Daarnaast is het zinvol om geregeld de auditor van de processen te wisselen zodat niet elke keer dezelfde auditor hetzelfde proces auditeert. Dat is niet alleen goed voor de geauditeerde, het is ook leuker voor de auditor.”

Hoe reageert een organisatie op eventuele tekortkomingen of non-conformiteiten die tijdens een interne audit worden geïdentificeerd?
“Het is best om zo snel mogelijk na de audit te beslissen welke acties er dienen genomen te worden en deze acties op te nemen in de actiedatabase, en ze uit te voeren natuurlijk.”

Wat zijn de voordelen die organisaties kunnen behalen door regelmatige interne audits in het kader van ISO 50001?
“Het belangrijkste is een continue verbetering van de energieprestaties; zoals we weten betekent minder energie verbruiken ook minder kosten. Door de gestegen energieprijzen is dat voor veel organisaties belangrijk geworden.”

Waarom is training rond interne audits voor ISO 50001 belangrijk?
“Tijdens de opleiding leer je de principes van auditeren en krijg je een grondige uitleg van de normvereisten. Daarmee ben je als interne auditor goed voorbereid. Er is dan ook een spreekwoord dat zegt: een goed begin is het halve werk.”

e inzichten van Dirk Van den Broecke benadrukken de onschatbare waarde van interne audits volgens ISO 50001 in een wereld die zich steeds meer richt op energie-efficiëntie en duurzaamheid. Deze audits zijn niet louter controlerend, maar fungeren als motoren voor voortdurende verbetering. Terwijl organisaties zich inzetten om hun energieprestaties te optimaliseren, vormen interne audits een cruciaal instrument. Met kennis, vaardigheden en samenwerking als bouwstenen streven we naar een duurzame en energiebewuste toekomst.

Meer info?

Onze expert helpt je graag verder!

Margot Coudijzer
Margot Coudijzer
Category Manager

SEE-DAYS privacybeleid

Waarom verzamelen we bij SEE-DAYS persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om je te registreren als bezoeker van het event.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de organiserende partnerbedrijven van See-days. Met uw inschrijving verklaar je je ermee akkoord dat partnerbedrijven jou kunnen contacteren. Je kunt uiteraard op elk moment aangeven niet meer gecontacteerd te willen worden door die partners.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via vragen@see-days.be.