Blogpost

Hoe duurzaam omgaan met lozingen ??

Lozing van geconcentreerd afvalwater wordt vaak als knelpunt ervaren bij waterbesparingsprojecten. Wat is de relevante wetgeving rond lozingen? Hoe kan je in de lozingsvergunning rekening houden met opconcentratie? Binnen het Smart WaterUse project werd een verduidelijkende brochure met praktijkcases uitgewerkt.

Bij waterhergebruik of ander waterbesparende projecten wordt de vuillast in het afvalwater vaak opgeconcentreerd. Dat wordt door bedrijven als een knelpunt ervaren, want de afvalwaterstroom voldoet dan vaak niet meer aan de oorspronkelijke lozingsvergunning.

Binnen het Smart WaterUse project werd een brochure opgemaakt die bedrijven kan ondersteunen bij de wetgeving rond lozing van afvalwater. De brochure geeft meer duiding bij de wettelijke bepalingen rond lozingen en de impactbeoordeling van een lozing. Ze toont de verschillende manieren om met opconcentratie om te gaan in de lozingsvergunning, geïllustreerd met praktijkcases. Ook gaat de brochure in op de technische aanpak van concentraatstromen en enkele relevante studies.

Naar de brochure

Het Smart WaterUse project was een samenwerking tussen Flanders’ FOOD (projectcoördinator), Fevia Vlaanderen, Centexbel, De Blauwe Cluster, watercircle.be, VITO, UGent en Vlakwa met de financiële steun van VLAIO. Het project liep eind maart af.

Gepubliceerd door SEE-DAYS partner VLAKWA, op 28 april 2023

#vito #watercircle #vlakwa

SEE-DAYS privacybeleid

Waarom verzamelen we bij SEE-DAYS persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om je te registreren als bezoeker van het event.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de organiserende partnerbedrijven van See-days. Met uw inschrijving verklaar je je ermee akkoord dat partnerbedrijven jou kunnen contacteren. Je kunt uiteraard op elk moment aangeven niet meer gecontacteerd te willen worden door die partners.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via vragen@see-days.be.