Blogpost

Hoe kunnen de CSRD-richtlijn en ESRS-standaarden je bedrijf vooruit helpen?

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan hoog op de Europese agenda. Voor bedrijven is het van essentieel belang om hun inspanningen op vlak van duurzaamheid op een transparante en meetbare manier te tonen.

 

De introductie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD-richtlijn) en de bijbehorende European Sustainability Reporting Standards (ESRS-standaarden) markeert een belangrijke stap in de richting van een transparante en uniforme duurzaamheidsrapportage binnen de EU.

De CSRD-richtlijn verplicht bedrijven vanaf 1 januari 2024  hun initiatieven en vooruitgang rond duurzaamheid te rapporteren volgens de ESRS-standaarden.

De CSRD-richtlijn kent een gefaseerde inwerkingtreding:

 • 1 januari 2024 voor bedrijven die al onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen: rapportering in 2025 over fiscaal jaar 2024
 • 1 januari 2025 voor  grote ondernemeningen, die niet onder de NFRD vallen: rapportering in 2026 over fiscaal jaar 2025
 • 1 januari 2026 voor beursgenoteerde KMO’s , kleine kredietinstellingen en verzekeringen: rapportering in 2027 over fiscaal jaar 2026
 • 1 januari 2029 voor niet-EU-bedrijven met CSRD-verplichtingen

De ESRS-standaarden spelen een cruciale rol bij het verbeteren van duurzaamheidsrapportering.

Deze reeks standaarden bevatten gedetailleerde en gestandaardiseerde informatievereisten om te rapporteren over milieu-, sociale- en bestuurskwesties. Door de ESRS-standaarden te volgen, kunnen bedrijven consistente en vergelijkbare duurzaamheidsinformatie bieden aan investeerders en andere stakeholders.

Het ESRS omvat de volgende 12 standaarden:

 • ESRS 1 en 2:  dit zijn generieke standaarden die de algemene rapportageprincipes en de essentiële info die gerapporteerd moet worden definiëren.
 • ESRS E, S, en G:  dit zijn tien thematische standaarden die specifieke rapportagevereisten bevatten voor milieu-, sociale en bestuurskwesties  (zie onderstaande tabel).

Hieronder wordt kort opgesomd welke meerwaarde een duurzaamheidsrapport voor je bedrijf kan bieden:

 1. Transparantie en Vertrouwen: Duurzaamheidsrapportering biedt een platform voor bedrijven om openlijk te communiceren over hun inspanningen op het gebied van milieu, sociale impact en bestuur. Dit versterkt het vertrouwen van investeerders, klanten en andere belanghebbenden, omdat zij inzicht krijgen in de duurzaamheidsprestaties en -doelen van een bedrijf.
 2. Risicobeheer: Duurzaamheidsrapportering dwingt bedrijven om potentiële milieu- en sociale risico’s te identificeren en aan te pakken. Door deze risico’s effectief te beheren, kunnen bedrijven negatieve gevolgen voor hun activiteiten verminderen en mogelijke juridische gevolgen en reputatieschade voorkomen.
 3. Competitief Voordeel: Bedrijven die hun duurzaamheidsinspanningen goed rapporteren en duurzaamheidskwesties serieus nemen, kunnen zich onderscheiden van hun concurrenten. Consumenten geven vaak de voorkeur aan merken en producten die bewust omgaan met duurzaamheid en ethiek, wat kan leiden tot een grotere klantenbinding en een groeiende klantenbasis.
 4. Aantrekken van investeerders: Veel investeerders richten zich tegenwoordig op duurzame bedrijven. Door te voldoen aan de CSRD-richtlijn en ESRS-standaarden, maakt je bedrijf zich aantrekkelijker voor investeerders.
 5. Beter Stakeholder Engagement: Een duidelijke communicatie over duurzaamheidsinspanningen kan de betrokkenheid en loyaliteit van klanten, werknemers en andere stakeholders verhogen.

De CSRD-richtlijn en de ESRS-standaarden vormen dus een belangrijke mijlpaal in de richting van een duurzamere toekomst voor bedrijven in de EU. Door deze richtlijnen te omarmen, kan jouw bedrijf niet alleen voldoen aan regelgevende vereisten, maar ook profiteren van de vele voordelen van een sterke duurzaamheidsstrategie.

Meer info? contacteer onderstaande medewerkster van  https://amelior.be

Ze helpt je graag verder!

Herlinde Beerens

Category Manager

+32 (0) 56 24 16 07

hb@amelior.be

#duurzaamheid

#maatschappelijkverantwoord ondernemen

 

 

 

SEE-DAYS privacybeleid

Waarom verzamelen we bij SEE-DAYS persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

 • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
 • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om je te registreren als bezoeker van het event.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de organiserende partnerbedrijven van See-days. Met uw inschrijving verklaar je je ermee akkoord dat partnerbedrijven jou kunnen contacteren. Je kunt uiteraard op elk moment aangeven niet meer gecontacteerd te willen worden door die partners.
 • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
 • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via vragen@see-days.be.