SEE-DAYS PARTNER

Bio Armor Belgium

Bio Armor Belgium

Bio Armor is een Belgische bedrijf gespecialiseerd in waterzuivering en is actief in tal van sectoren. Bio Armor beschikt over een ervaren team dat ondersteuning ‘op maat’ kan bieden aan bedrijven met betrekking tot het afvalwater.

De ondersteuning kan van tijdelijke aard zijn naar aanleiding van een specifiek probleem, maar kan tevens over langere termijn onder de vorm van opvolgingsbezoeken. Het beschikken over een eigen labo voor het uitvoeren van snelle analyses en labotesten is hierbij een pluspunt.

Ook het ombouwen/aanpassen van bestaande installaties of het ontwerpen en bouwen van nieuwe installaties behoren tot de kernactiviteiten van Bio Armor. Scenarioanalyse met beoordeling van de milieuwettelijke aspecten, kostenevaluatie en bedrijfszekerheid zijn hierbij een belangrijk onderdeel.

Onze flexibiliteit en creativiteit staan garant voor een kwaliteitsvolle en duurzame aanpak binnen de waterproblematiek.

SEE-DAYS privacybeleid

Waarom verzamelen we bij SEE-DAYS persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om je te registreren als bezoeker van het event.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de organiserende partnerbedrijven van See-days. Met uw inschrijving verklaar je je ermee akkoord dat partnerbedrijven jou kunnen contacteren. Je kunt uiteraard op elk moment aangeven niet meer gecontacteerd te willen worden door die partners.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via vragen@see-days.be.