SEE-DAYS PARTNER

Condor Safety BV

Condor Safety BV

Condor Safety is gespecialiseerd in P.B.M.’s voor werken op hoogte en dit voor verschillende toepassingsgebieden in diverse sectoren (boomverzorging, bouw, industrie, energie, hulpdiensten, defensie en andere overheidsinstanties).

Naast het adviseren van de juiste beveiligingsmethode voor het werken op hoogte en redding, verzorgen we eveneens op een praktisch gerichte manier de meest geschikte opleiding op basis van uw noden.

Wij stimuleren het gebruik van P.B.M.’s tijdens het werk door, in samenwerking met onze partners, nieuwe oplossingen voor te stellen die de veiligheid, het comfort en de ergonomie van de gebruiker verhogen.

Omdat voldoende verlichting op de werkvloer heel belangrijk is, biedt Condor Safety een ruim assortiment aan van LED-schijnwerpers, hoofdlampen en zaklantaarns die heel snel en autonoom ingezet kunnen worden zelfs in een explosiegevaarlijke omgeving.

Sinds 2012 hebben we ons eveneens toegespitst op technische kledij en uitrusting voor hulpdiensten (brandweer en ambulance) met als doel ons P.B.M.-pakket voor de brandweer te vervolledigen.

In juli 2020 werd onze zusterfirma, WRS International, opgericht die gespecialiseerd is in opleiding, materieel voor redding in overstroomde gebieden. (www.wrsinternational.com )

SEE-DAYS privacybeleid

Waarom verzamelen we bij SEE-DAYS persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om je te registreren als bezoeker van het event.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de organiserende partnerbedrijven van See-days. Met uw inschrijving verklaar je je ermee akkoord dat partnerbedrijven jou kunnen contacteren. Je kunt uiteraard op elk moment aangeven niet meer gecontacteerd te willen worden door die partners.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via vragen@see-days.be.