SEE-DAYS PARTNER

Normec-Servaco

Normec-Servaco

Normec Servaco is een geaccrediteerd, onafhankelijk, multidisciplinair laboratorium in België voor industriële analyses en onderzoek. De deskundigen op de afdelingen milieu en bouwkunde werken nauw met elkaar samen en garanderen een doeltreffende, deskundige dienstverlening. Normec Servaco is toonaangevend in de markt en staat bekend om haar sterke klantenservice en brede testmogelijkheden. Altijd met vakbekwame mensen en state-of-the-art apparatuur voor betrouwbare en snelle resultaten!

VLAREM, VLAREMA, VLAREBO… De milieuwetgeving stelt strenge eisen aan de kwaliteit van water en lucht, bodem en omgeving. Met deskundige bemonsteringen en analyses waakt Normec Servaco samen met u over die kwaliteit. Elk onderzoek vereist een specifieke aanpak. Waarvoor dient uw milieuonderzoek? Aan welke regelgeving moet u voldoen? Wat zijn de praktische aspecten? En hoe urgent is uw vraag? Met uw antwoorden en alle noodzakelijke gegevens stellen we u de correcte onderzoeksstrategie voor.

Bouwkundig onderzoek omvat veel. Werfproeven en laboproeven in het kader van infrastructuurwerken. Onderzoek op granulaten en bouwmaterialen. Zelfs rioolinspecties en asbestonderzoek horen erbij. Wij hebben maar één prioriteit: u kwaliteitsvolle diensten verlenen. Kwaliteit is dan ook het uitgangspunt bij alles wat we doen, zoals bij de bemonsteringen en analyses die we voor u uitvoeren, omstandigheden waarin die gebeuren, met aandacht voor veiligheid en afspraken die we met u maken over uitvoering en timing.

Ontdek alle onderzoeken van Normec Servaco op www.normecservaco.com

Hebt u vragen , neem gerust contact op met onze technisch commerciële dienst via  sales-servaco@normecgroup.com

SEE-DAYS privacybeleid

Waarom verzamelen we bij SEE-DAYS persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om je te registreren als bezoeker van het event.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de organiserende partnerbedrijven van See-days. Met uw inschrijving verklaar je je ermee akkoord dat partnerbedrijven jou kunnen contacteren. Je kunt uiteraard op elk moment aangeven niet meer gecontacteerd te willen worden door die partners.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via vragen@see-days.be.