SEE-DAYS PARTNER

TerraCorrect bv

TerraCorrect bv

TerraCorrect is …

 TerraCorrect is … bewust ecologisch bodemsaneren

Niet het product maar de aanpak van uw bodemsanering staat centraal. Specialiteiten zijn surfactanten, in-situ soil washing (ISCO/ISCR) en nature based reiniging (phytoremediatie en bacterie assisted remediation).

TerraCorrect is … bewust ecologische slib- en waterbehandeling

Ons doel is om op een efficiënte manier water te gaan zuiveren zodat het terug inzetbaar is in het proces, zo daalt het waterverbruik, dient er minder geloosd te worden én daalt het aandeel afval.

Slibs gaan we snel en efficiënt ontwateren en verder steekvast maken.

TerraCorrect is … bewust ecologisch omgaan met geur, stof en asbest

Wij bieden oplossingen aan voor geur- en stofbestrijding, en pakken uw asbestprobleem aan van a tot z.

TerraCorrect is … bewust ecologisch omgaan met calamiteitenbeheer

Met kennis, kunde en jarenlange ervaring op gebied van afval en bodembeheer kan TerraCorrect instaan voor efficiënt, snel en adequaat calamiteitenbeheer. Met zijn uitgebreid netwerk, en stock van cruciale eigen ontwikkelde chemicaliën kan TerraCorrect binnen de 24u instaan voor een ecologisch bewuste calamiteitbeheersing.

SEE-DAYS privacybeleid

Waarom verzamelen we bij SEE-DAYS persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om je te registreren als bezoeker van het event.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de organiserende partnerbedrijven van See-days. Met uw inschrijving verklaar je je ermee akkoord dat partnerbedrijven jou kunnen contacteren. Je kunt uiteraard op elk moment aangeven niet meer gecontacteerd te willen worden door die partners.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via vragen@see-days.be.