SEE-DAYS PARTNER

VMx vzw

VMx vzw

VMx vzw is de beroepsvereniging voor alle milieuprofessionals (interne en externe milieucoördinatoren, milieudeskundigen, MER-deskundigen, mobiliteitsdeskundigen, geluidsdeskundigen …) en verenigt ruim 1.000 milieuprofessionals in Vlaanderen.

VMx creëert een optimale professionele omkadering voor de milieuprofessional, zowel voor de individuele professional als voor de beroepsgroep in zijn geheel (professie).

Centraal staan hierbij informatie- en kennisuitwisseling (o.m. door vorming), het behartigen van de belangen (in dialoog met de stakeholders), het vormen van een netwerk tussen de leden en de stakeholders en het bewaken van de integriteit van de professie.

SEE-DAYS privacybeleid

Waarom verzamelen we bij SEE-DAYS persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om je te registreren als bezoeker van het event.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de organiserende partnerbedrijven van See-days. Met uw inschrijving verklaar je je ermee akkoord dat partnerbedrijven jou kunnen contacteren. Je kunt uiteraard op elk moment aangeven niet meer gecontacteerd te willen worden door die partners.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via vragen@see-days.be.