Blogpost

Restwaterproject Aquafin krijgt 5 miljoen euro van Vlaanderen

De steun kadert in de Blue Deal, waarbij Vlaanderen budget vrijmaakt voor het opvangen en hergebruiken van water.

Het restwaterproject van Aquafin krijgt 5 miljoen euro van Vlaanderen, uit de pot van de zogenaamde Blue Deal. Dat schrijft Belga. De Vlaamse overheid zette 75 miljoen euro aan de kant voor investeringen in grootschakige infiltratie- en bufferbekkens, ontharding in steden en circulair watergebruik in de landbouw en industrie.  Het restwaterproject kadert in een samenwerking tussen Aquafin en het Vlaams Gewest.

Twee pistes

Het project wil het gebruik van alternatieve waterbronnen aanmoedigen. Daarvoor bewandelt Aquafin twee pistes. Enerzijds is dat de opvang, buffering en het hergebruik van hemelwater. Anderzijds omvat het project het hergebruik van effluent (gezuiverd afvalwater) van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Vlaams ministers Jo Brouns (CD&V) en Zuhal Demir (N-VA) kondigden de steun deze week aan.

“Met de Blue Deal heeft Vlaanderen de ambitie om waterschaarste en droogteproblematieken in onze regio’s aan te pakken”, aldus minister Brouns. “Onze land- en tuinbouwers hebben ook veel water nodig voor hun dieren en gewassen. Door intensief hemelwater op te vangen en te hergebruiken, verminderen we de druk op onze andere reservoirs. Vlaanderen is een absolute topregio inzake innovatie en ook met dit project zullen we belangrijke stappen zetten.”

 

Twee jaar

Het restwaterproject van Aquafin loopt gedurende twee jaar, tot eind 2024. Op de website legt Aquafin uit hoe het bufferbekkens ecologisch wil inrichten. Dat zal ook de bedoeling zijn voor het project dat volgens de ministers vooral de landbouwers ten goede moet komen. Met de verschillende projecten in de Blue Deal wil Vlaanderen iedereen klaar stomen om de klimaatopwarming het hoofd te bieden.

“Steden en gemeenten kregen al financiële steun voor de uitbouw van infrastructuur voor regenwateropvang”, zegt minister Demir. “Nu zorgen we er ook voor dat onze landbouwers, waar verdroging en waterschaarste hard toeslaan, mee op die kar kunnen springen.”

# milieu # water

 

Bron : Eco-tips /David Van Waeyenberghe

http://www.ecotips.org

 

SEE-DAYS privacybeleid

Waarom verzamelen we bij SEE-DAYS persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om je te registreren als bezoeker van het event.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de organiserende partnerbedrijven van See-days. Met uw inschrijving verklaar je je ermee akkoord dat partnerbedrijven jou kunnen contacteren. Je kunt uiteraard op elk moment aangeven niet meer gecontacteerd te willen worden door die partners.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via vragen@see-days.be.