Blogpost

Stookoliefonds slaat niet aan: nog maar 700 mensen hebben aanvraag ingediend

Hoewel zo’n 9.500 mensen in aanmerking komen, hebben nog maar een kleine 700 mensen een aanvraag ingediend bij het stookoliefonds. Dat is vorig jaar opgericht om mensen met een lek in tank financieel bij te staan. “Als je vermoedt dat er een lek is, wordt het probleem alleen maar groter als je wacht”, zegt Vlaams Parlementslid Johan Danen (Groen) die de cijfers heeft opgevraagd.

Na meer dan twintig jaar wachten werd het stookoliefonds Promaz vorig jaar in april opgericht. Mensen die hun bodem willen laten saneren na een lek in hun tank, kunnen tot april 2025 een dossier indienen via de website van het fonds en zo tot 200.000 euro steun krijgen.

Gemiddeld kosten dergelijke opruimwerken ongeveer 50.000 euro. In sommige gevallen kan dat zelfs veel hoger zijn. Voor de oprichting van dat stookoliefonds moesten mensen zelf opdraaien voor de bodemverontreiniging. Dat was voor velen niet te betalen.

Zo’n 9.500 mensen zouden in aanmerking komen, maar uit cijfers die Vlaamse Parlementslid Johan Danen (Groen) heeft opgevraagd blijkt nu dat minder dan 700 mensen een aanvraag hebben ingediend.

“Wachten is slechte zaak”

“Misschien wachten mensen nog met de aanvraag omdat er nog twee jaar tijd voor is”, zegt Danen. “Maar er is geen enkele reden om te wachten als je een lek vermoedt. Als je wacht, wordt het probleem alleen maar groter. Zowel voor de portefeuille als voor het milieu. Dat is voor niemand een goede zaak.”

“Er zullen ook mensen zijn die nog niet weten dat het fonds bestaat. Het is dus belangrijk dat de informatie iedereen bereikt. Daarnaast hebben sommige mensen problemen met het invullen van de formulieren. Ik vind het deels de taak van de gemeentelijke en stedelijke milieudienst om hen daarmee te helpen.”

Ingrijpende werken?

Volgens Hilde Decuyper van het milieu studiebureau A+E Consult zijn mensen in eerste instantie bang van wat onder de grond aan het gebeuren is. “De verhalen die in de media komen, waarbij de prijs oploopt tot miljoenen euro’s, jagen natuurlijk angst aan”, zegt Decuyper, die bezig is met bodemsanering, in “De ochtend” op Radio 1. “Het is trouwens niet eens zo dat er sowieso een probleem vastgesteld wordt bij een controle.”

Als er dan toch werken uitgevoerd moeten worden, is de positie van de tank belangrijk om in te schatten hoe ingrijpend de werken zullen zijn. “Als het lek heel goed bereikbaar is, bijvoorbeeld in de voortuin is, kun je beter direct de hele tank uit de grond halen en naar een erkend verwerkingscentrum brengen. Dat gaat snel. Hoe dichter je bij een gebouw zit, hoe moeilijker. Dan moet eerst nog onderzoek gebeuren om te zien hoe het probleem zo elegant mogelijk aangepakt kan worden.”

“We willen een mooie planeet”

“Daarnaast denk ik dat mensen ervan uitgaan dat niemand er last van heeft, omdat zo’n lek onder de grond gebeurt”, zegt Decuyper. Ze benadrukt dat het toch belangrijk is eventuele problemen te controleren.

“Er kan sprake zijn van geurhinder, maar ik denk vooral dat we allemaal op een mooie en gezonde planeet willen leven. Door zo’n lek kan het grondwater aangetast worden, waardoor ook het drinkwater vervuild wordt. Je kunt mensen in een onveilige situatie terechtbrengen.”

Deze bijdrage werd aangeleverd door onze partner  A+E Consult. Contacteer hen gerust voor gedegen advies.

info@apluse.be – 056/42 48 41 – www.apluse.be

SEE-DAYS privacybeleid

Waarom verzamelen we bij SEE-DAYS persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om je te registreren als bezoeker van het event.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de organiserende partnerbedrijven van See-days. Met uw inschrijving verklaar je je ermee akkoord dat partnerbedrijven jou kunnen contacteren. Je kunt uiteraard op elk moment aangeven niet meer gecontacteerd te willen worden door die partners.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via vragen@see-days.be.