Blogpost

Twee jaar corona – wat hebben we als organisatie geleerd? Zo kan het beter!

De coronapandemie heeft heel wat in beweging gezet. Organisaties hebben zich zeer flexibel moeten opstellen om snel te schakelen in deze ongekende situatie. Het was zwemmen of verzuipen. Ondertussen zijn we twee jaar verder en werd er al heel wat onderzoek gedaan naar de manier(en) waarop organisaties het best kunnen reageren op zo’n crisis. In deze blogpost gaan we in op zo een onderzoek, uitgevoerd op basis van het HPO-raamwerk.

30/12/2021

De gevolgen

Corona heeft ons noodgedwongen doen inzien dat we als organisatie eigenlijk niet voorbereid zijn op rampen of crisissituaties van die grootorde. Een onderzoek uit 2020 van de SHRM Association brengt een aantal feiten aan het licht:

 • 1/3 van de werkgevers is niet voorbereid op een ramp.
 • Diegene die wel een plan hebben, hielden geen rekening met een pandemie – Veel werkgevers geven aan niet voorbereid te zijn op doeltreffend werken op afstand. Vooral problemen met het moreel van de medewerkers en een dalende productiviteit worden aangehaald.
 • 40% van de organisaties heeft een deel van het bedrijf moeten sluiten. 19% overwoog om dit te doen. En 10% vroeg een faillissement aan!
 • 83% van de organisaties gingen over tot een aanwervingsstop, verminderde werkuren of zelfs ontslag.

Lessons learned

Belangrijk is wat we hier nu uit kunnen leren en hoe het beter kan. Daarvoor onderzocht het HPO Center (De Waal e.a., 2021) wat organisaties sinds de zomer van 2020 gedaan hebben. Hiervoor werden managers van 19 organisaties binnen Europa ondervraagd. Volgende vragen werden hun voorgelegd:

 • Beschrijf de impact van de coronacrisis op jouw organisatie
 • Welke maatregelen hebben jullie getroffen?
 • Wat zijn de positieve resultaten van de crisis voor jouw organisatie?
 • Welke lessen heb je getrokken voor de toekomst

De focus was hierbij om de handelswijze van deze gesprekspartners en hun organisaties in kaart te brengen.

Covid-19 katalyseert vooruitgang

Voor de corona uitbraak waren er amper tot geen onderzoeken over hoe te handelen bij een pandemie. Op vandaag staan we hier al een heel stuk verder in. Omdat de coronacrisis nog steeds aanhoudt, wordt er in dit onderzoek gebruik gemaakt van reeds bewezen succesvolle ‘raamwerken’ om  de effectiviteit van de genomen maatregelen te toetsen. Voor deze toetsing is het recentelijk door Do & Mai (2020) nog eens bekrachtigde raamwerk van de high-performance organisatie (HPO) gebruikt (De Waal, 2013).  Het onderzoek gaat in op de vijf factoren van HPO, en de toegepaste handelswijzen in de crisis. De vijf factoren zijn:

 1. Kwaliteit van het management
 2. Kwaliteit van de medewerkers
 3. Openheid en actiegerichtheid
 4. Langetermijngerichtheid
 5. Continue verbetering en vernieuwing

 

HPO factor 1: kwaliteit van het management

Een HPO-manager moedigt zijn/haar mensen aan om in elkaar te geloven en elkaar te vertrouwen, waardeert loyaliteit en is integer. De HPO-manager behandelt zijn/haar mensen respectvol en bouwt aan persoonlijke relaties, is intens betrokken bij de organisatie en beschikt over een sterke set van ethiek en normen (Relatie met medewerkers). De HPO-manager is ondersteunend en helpt zijn/haar mensen bij het behalen van resultaten en geeft hun de benodigde bevoegdheden en verantwoordelijkheid. (Prestatiegerichtheid.)

Gevonden handelwijzen tijdens de pandemie ter ondersteuning van de ‘relatie met de medewerkers’

 • Het management polst regelmatig hoe medewerkers in de organisatie zich voelden en hoe ze standhielden onder de ontstane druk.
 • Er kwamen snel en doortastend passende maatregelen om medewerkers te helpen en activiteiten die ‘mind and body’ gezond hielden.

Te weinig acties ter ondersteuning van ‘prestatiegerichtheid’

Er werd onvoldoende gefocust op prestatiegerichtheid en het omgaan met niet-presteerders. Dit kan moeilijkheden opleveren als de organisatie weer vollenbak gaat en toegewijde mensen nodig heeft om …

Lees het volledig artikel hier.

Meer info?

De expert van onze SEE-DAYS partner AMELIOR helpt je graag verder!

Pascal Engels
Pascal Engels
Senior consultant / trainer

 

SEE-DAYS privacybeleid

Waarom verzamelen we bij SEE-DAYS persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

 • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
 • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om je te registreren als bezoeker van het event.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de organiserende partnerbedrijven van See-days. Met uw inschrijving verklaar je je ermee akkoord dat partnerbedrijven jou kunnen contacteren. Je kunt uiteraard op elk moment aangeven niet meer gecontacteerd te willen worden door die partners.
 • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
 • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via vragen@see-days.be.