Blogpost

Vmx Awards uitgereikt

Op 24 november vond de uitreiking van de VMx Awards plaats tijdens hét netwerkmoment voor de milieusector.
Luc Vandekerkhove werd er gelauwerd als meest verdienstelijke milieuprofessional voor zijn inzet voor de gehele sector. Een speciale vermelding ging naar Danny Schepens voor zijn jarenlange inzet bij het opleiden van honderden milieucoördinatoren. En studenten Maarten Boddin en Sara Dejonghe kregen de award voor beste eindwerk voor respectievelijk milieucoördinator B en milieucoördinator A. Maarten bedacht oplossingen om verpakking van kabelmoffen duurzamer te maken, Sara focuste in haar eindwerk op het belang van afvalwaterzuivering.
Na de inspirerende inleiding en sessie door voorzitter Bert Leysen en Vic De Meester over het belang van de milieuprofessional en de awarduitreiking werd uitgebreid genetwerkt en konden contacten gelegd worden op de jobbeurs.

Awarduitreiking

Maarten Boddin, winnaar voor de award milieucoördinator B, behaalde zijn attest milieucoördinator B voor de bacheloropleiding milieu- en duurzaamheidsmanagement bij Hogeschool Gent. In zijn onderzoek werd een antwoord gezocht op de onderzoeksvraag “Hoe kan Lovink Enertech B.V. de duurzaamheid van de verpakking van hun kabelmoffen verbeteren?”. Hiervoor werd de verpakking grondig geanalyseerd. Ter verbetering van de duurzaamheid werden verschillende alternatieve mogelijkheden onderzocht, alsook de koolstofvoetafdruk voor de huidige verpakking. Als alle voorgestelde verpakkingsoplossingen zouden geïmplementeerd worden geeft dit een verbetering van de ecokosten van 25% tot 58%. Een actueel onderwerp, waarvan de analyse van de milieu- en duurzaamheidsaspecten de jury bekoorde.
Sara Dejonghe, winnaar van de award milieucoördinator A, behaalde haar attest als milieucoördinator A bij UGent Academie voor Ingenieurs met een boeiend eindwerk over de ontwikkeling en evaluatie van een afvalwaterzuivering van afvalwater met een variërend debiet en belading. Sara schreef haar eindwerk voor Bio Base Europe Pilot Plant. Dit is een groeiende pilootfabriek, die focust op het ontwikkelen en opschalen van biotechnologische processen. Door toegenomen activiteiten is de afvalwaterproductie toegenomen. Volgens haar uitgebreid onderzoek met tal van casestudies is een afvalwaterzuivering een economisch voordelige investering. Een eindwerk dat nuttig is voor veel organisaties, daarvan was de jury overtuigd!
Naast de awarduitreiking voor het beste eindwerk reikten we ook een award uit voor de meest verdienstelijke milieuprofessional. Deze gaat unaniem naar Luc Vandekerkhove van Thea Milieuadvies. Waarom? Voor VMx en vele collega-milieuprofessionals speelt Luc een voortrekkersrol en is hij een rolmodel. Luc staat er voor zijn klanten en staat hen met raad en daad bij, in alle omstandigheden. Daarnaast is Luc het toonbeeld van een professional die niet alleen zijn eigen zaak maar de sector wil vooruithelpen. Heeft hij een sjabloon opgesteld, een nota geschreven, een checklist gemaakt? Luc deelt dit met concullega’s die het kunnen gebruiken. Hij leert studenten-stagiaires de knepen van het vak en deelt zijn kennis als spreker bij de beroepsvereniging. Daarom wou VMx Luc Vandekerkhove in de bloemetjes zetten voor zijn immer bescheiden, maar o zo waardevolle bijdrages voor de sector.
Een speciale vermelding ging naar Danny Schepens. Danny is reeds 36 jaar lector bij de HOGENT. In 1995 stampte hij de opleiding bedrijfsmanagement: milieuadministratie uit de grond. Al 27 jaar is hij de motor van een opleiding die steeds in beweging is en intussen geëvolueerd is tot een bachelor milieu- en duurzaamheidsmanagement. Als jurist is hij expert in de milieuwetgeving en stoomde hij honderden milieucoördinatoren B klaar voor een job als milieucoördinator, zowel intern als extern, en hoe: enthousiast, energiek en met passie voor het vak. Wat een prestatie!

Smakelijk netwerken

Naast een awarduitreiking en jobbeurs was dit ook het moment om te netwerken. Met een drankje en een hapje werd bijgepraat, kennisgemaakt en plannen gesmeed voor de toekomst.
Ook mee- of nagenieten? Bekijk hier de sfeerbeelden van de fijne avond.
Een goody bag met flyers en gadgets die de avond zelf nog in de vuilbak belanden? Dat is onze stijl niet. We gaven de milieuprofessionals liever een kleine attentie met impact: een zakje bloemzaad voor inheemse wilde bloemen in eigen of bedrijfstuin. Want samen gaan we voor meer natuur.

 

SEE-DAYS privacybeleid

Waarom verzamelen we bij SEE-DAYS persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om je te registreren als bezoeker van het event.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de organiserende partnerbedrijven van See-days. Met uw inschrijving verklaar je je ermee akkoord dat partnerbedrijven jou kunnen contacteren. Je kunt uiteraard op elk moment aangeven niet meer gecontacteerd te willen worden door die partners.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via vragen@see-days.be.