Play it safe

Neemt deel aan See-days Contactbeurs

Play it safe

1 zwaar werkongeval per uur, 1 dodelijk werkongeval per week, 1 miljoen verloren werkdagen per jaar: dat is onaanvaardbaar!
Met Play it Safe, ons leerplatform, gaan we werknemers interactief opleiden over veiligheid en preventie door gebruik te maken van mobile games. We werken op 6 domeinen: Brand, EHBO, Hygiëne, Ergonomie, Algemene veiligheid en Psychosociaal. Dit zeer laagdrempelig en voor iedereen, gaande van administratief personeel tot mensen in het werkveld.
Wij willen het leven van preventieverantwoordelijken gemakkelijker maken en hun inzicht geven in de preventiekennis van hun personeel. Na meer dan 100 veiligheidsverantwoordelijken bezocht te hebben zien we steeds dezelfde problemen terugkomen: personeel qua opleidingen in orde krijgen is logistiek en planmatig moeilijk, er is lage kennisoverdracht of toepassing van procedures, wie kent er nu welke procedures… Wij lossen deze uitdagingen op voor u.